cover

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдэд Улсын үзлэг, тооллогын ажлын бэлтгэл хангах зөвлөмж, албан даалгавар хүргүүлэх тухай.

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.