cover

2020 оны 04 дүгээр сарын 01 ний өдрийн А-1/510 дугаартай албан бичгээр 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт өгсөн чиглэл

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.