cover

2020 оны 07 дугаар сарын 27 ны өдрийн А-1/1307 дугаартай албан бичгээр Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга захирал нарт өгсөн чиглэл, зөвлөмж

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.