cover

2016 онд Үнэлгээний хороонд ажиллаж буй салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээ

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.