cover

Ажлын хэсэг байгуулах тухай (журам, дүрэм, зааврыг шинэчлэн боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.