cover

Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, актлах зөвшөөрөл олгох, тухай ( Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.