Худалдан авах ажиллагааны цахим сургалтын тухай Монгол улсын сангийн яам болон Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас Худалдан авах ажиллагааны цахим сургалтын системийг Дэлхийн банк, Тогтвортой амьжиргаа 3 төсөлтэй хамтран нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Уг систем нэвтэрсэнээр Худалдан авах ажиллагааны сургалтын цаг хугацаа, орон зайн хязгаарлалтгүйгээр хаанаас ч суралцах боломжтой бөгөөд Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 гэрчилгээний хугацаа дууссан бол цахим сургалтад үнэ төлбөргүй суралцаж холбогдох хичээл, дасгал ажилыг ажиллах боломжтой.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 2019 оны 11 сарын 10-ны өдөр уг цахим сургалтанд хамрагдаж холбогдох шалгалтын амжилттай өгсөн суралцагчидаас албан ёсны гэрчилгээ олгох шалгалтын авахаар төлөвлөж байгаа тул та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу

Та цахим сургалтанд хамрагдаж, холбогдох дасгал ажилыг бүрэн бөглөсөн бол манай training@procurement.gov.mn хаягаар Регистрийн дугаар, овог, нэр, утасны дугаар болон Цахим сургалтын системд бүртгүүлсэн имэйл хаягаа албан ёсны шалгалт болох өдрөөс өмнө имэйлээр ирүүлнэ үү.

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА