Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөл оруулах төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодыг хамтран ажиллах гэрээ байгуулахыг хүсье.

Хамтран ажиллах төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод дараах материалыг бүрдүүлж 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор ирүүлнэ үү.

Үүнд:

  1. Хамтран ажиллах тухай хүсэлт
  2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байх/
  3. Хуулийн этгээдийн танилцуулга
  4. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд оруулах төлөөллийн анкет, диплом, холбогдох материал
  5. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд оруулах төлөөллийн худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох А3 гэрчилгээний хуулбар.

Жич:

  • Гэрээний маягт, гишүүний анкетыг энд дарж татан авна уу!
  • Холбоо барих утас: 62263033