cover

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он Нэмэгдсэн
1 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-01-01
2 Хамтарсан тушаалын жагсаалт 2019-01-01
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-03
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-08
7 Тамга тэмдэг түшигчийг түр томилох тухай 2019-01-16
8 Зардлын төсөв батлах тухай 2019-01-17
9 2019-01-17
10 Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай 2019-01-18
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-22
12 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-01-24
13 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-24
14 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2019-02-01
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-19
16 Тушаал хүчингүй болсон тухай 2019-03-01
17 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 3сар 2019-03-02
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-05
19 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-03-06
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-11
21 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
22 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2019-03-12
23 Дотоод аудитын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.