cover

Тогтоол

# Тогтоол Нэмэгдсэн
1 Эрчим хүчний салбарын ТӨХК-иудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай. 2016-09-23
2 Эрчим хүчний салбарын ТӨХК-иудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай. 2016-09-23
3 Авто замын засвар арчлалтын ТӨХК-иудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай. 2016-09-23
4 Авто замын засвар арчлалтын ТӨХК-иудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай. 2016-09-23
5 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын О.Заяамандахыг ажлаас чөлөөлөх тухай. 2016-09-23
6 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын Ё.Нямжавыг томилох тухай. 2016-09-23
7 “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын Н.Пунцагийг ажлаас чөлөөлөх тухай. 2016-09-23
8 “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын П.Дэлгэрнаранг томилох тухай. 2016-09-23
9 "Авто замынтоног төхөөрөмжийн түрээс" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
10 "ДЦС-2" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
11 "ДЦС-3" ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
12 "ДЦС-4" ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
13 "Багануурын дулааны станц" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
14 "Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
15 "Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
16 "Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
17 "Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох асуудалд удирдамж болгох тухай 2016-09-23
18 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай /ЦЕГ-ын спорт заал/ 2016-09-23
19 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай /ЦЕГ-ын Хангалт үйлчилгээний төвийн дансанд бүртгэлтэй / 2016-09-23
20 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай /Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын үнлсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй автомашиныг Монголын үндэсний музейд/ 2016-09-23
21 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, актлах тухай /"Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй автомашиныг "Монгол кино нэгтгэл" ТӨҮГ-т/ 2016-09-23
22 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай /Өвөрхангай аймгийн Хархорин суман дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, "ЭБЦТС" ТӨХК-ийн садбар, Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Өвөрха 2016-09-23
23 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
24 “Алтай-Улиастай эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
25 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
26 “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
27 “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
28 “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
29 “Архангай АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
30 “Хархорин АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
31 “Ховд АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
32 “Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
33 “Хөвсгөл АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
34 “Дархан АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
35 “Налайх АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
36 “Баянчандмань АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
37 “Баянчандмань АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
38 “Багануур АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
39 “Төв АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох тухай 2016-10-04
40 “Эрдэнэсант АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-04
41 “Монголын цахилгаан холбоо” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
42 “Монголын цахилгаан холбоо” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-04
43 “Монголын Цахилгаан Холбоо” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, томилох асуудалд удирдамж өгөх тухай 2016-10-04
44 “Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
45 “Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
46 “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
47 “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай 2016-10-04
48 “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-ын захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-10-04
49 “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-10-04
50 “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-10-04
51 “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-10-04
52 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-10-04
53 “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай. 2016-10-04
54 “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай. 2016-10-04
55 “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай. 2016-10-04
56 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай /Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газрын хөрөнгийг Ашиг малтмал, газрын тосны газарт газарт/ 2016-10-04
57 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
58 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-04
59 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох асуудалд удирдамж өгөх тухай 2016-10-04
60 “Монгол Шуудан” ХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-04
61 “Монгол Шуудан” ХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-04
62 “Монгол Шуудан” ХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж , томилох асуудалд удирдамж өгөх тухай 2016-10-04
63 Худалдан авах автомашины тоо төрөл, үнийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай /”Бургастай” хилийн боомтын албан ажлын хэрэгцээнд 3 ширхэг автомашиныг худалдан авах/ 2016-10-04
64 “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
65 “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
66 “Увс АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-10
67 “Сэлэнгэ АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-10
68 “Талын зам” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2016-10-10
69 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
70 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
71 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
72 “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
73 “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
74 “Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
75 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөллөх тухай 2016-10-10
76 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-10-10
77 “Эрдэнэт үйлдвэр”, “Монголросцветмет ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
78 “Монголросцветмет" ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
79 “МИАТ” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
80 “МИАТ” ТӨХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2016-10-10
81 “Монголросцветмет" ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдэд удирдамж болгох тухай 2016-10-10
82 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын бүтэц, орон тооны дээд хязгаар батлуулах тухай 2016-10-10
83 “Эрдэнэт-Булганы ЦТС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
84 “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
85 “Налайхын ДС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
86 “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн захирлыг чөлөөлөх, томилох асуудалд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
87 “Хөвсгөлийн дулааны станц” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдэд удирдамж өгөх тухай 2016-10-10
88 Үндсэн хөрөнгө балансаас шилжүүлэх тухай /“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн хөрөнгийг Гадаад хэргийн яамны Эрээн хот дахь консулын газарт/ 2016-10-10
89 Үндсэн хөрөнгө балансаас шилжүүлэх тухай /Барилга Хот Байгуулалтын яамны Дэд бүтэц төслийн хөрөнгийг БХБЯаманд/ 2016-10-10
90 Үндсэн хөрөнгө балансаас шилжүүлэх тухай /Хил хамгаалах ерөнхий газрын хөрөнгөд бүртгэлтэй Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Сүлэнхээрт сумын хөрөнгийг данснаас хасах тухай/ 2016-10-10
91 Үндсэн хөрөнгө балансаас шилжүүлэх тухай /Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төвийн хөрөнгийг Биеийн тамир спортын газарт/ 2016-10-10
92 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГазраас ирүүлсэн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны саналын тухай 2016-10-10
93 “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК ТӨХК-ийн ТУЗ-д хараат бус гишүүдийг томилох тухай 2016-10-10
94 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-10
95 “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнийг томилох тухай 2016-10-10
96 “Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГазрын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-25
97 “Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГазрын гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай 2016-10-25
98 Булган аймгийн Хангал сум дахь “Спортын бэлтгэл сургалтын төв” ТӨҮГазрын гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-25
99 Булган аймгийн Хангал сум дахь “Спортын бэлтгэл сургалтын төв” ТӨҮГазрын гүйцэтгэх захирлыг захирлыг томилох тухай 2016-10-25
100 Түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 2016-10-25
101 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Худалдан авах ажиллагааны газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг ТӨБЗГазарт) 2016-10-25
102 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Сангийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг ТӨБЗГазар болон бусад байгууллагуудад) 2016-10-25
103 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай (Хил хамгаалах ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-10-25
104 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөрөнгө оруулалтын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Үндэсний хөгжлийн газарт) 2016-10-25
105 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Тахарын ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад байгууллагуудад) 2016-10-25
106 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг хавсралтад тусгасан байгууллагуудад) 2016-10-25
107 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Уур амсгалын өөрчлөлтөд зохицсон хөдөөгийн амжиргаа төслийн нэгжийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг ХХААХҮЯаманд) 2016-10-25
108 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (ТӨБЗГазрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг Архангай АЗЗА ТӨХК-д) 2016-10-25
109 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг хавсралтад тусгасан байгууллагуудад) 2016-10-25
110 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай 2016-10-25
111 “Буянт Ухаа спортын ордон” ТӨҮГ-ын захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-11-01
112 “Буянт Ухаа спортын ордон” ТӨҮГ-ын захирлыг үүрэгт ажилд томилох тухай 2016-11-01
113 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын бүтэц, орон тооны дээд хязгаар батлуулах тухай 2016-11-01
114 “Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ-ын бүтэц, орон тооны дээд хязгаар батлуулах тухай 2016-11-01
115 Түрээсийн гэрээний жишиг үнэ тогтоох тухай 2016-11-01
116 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай (Чех улсад суугаа элчин сайдын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй зарим хөрөнгө) 2016-11-01
117 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх (Улсын бүртгэл статистикийн ерөнхий газраас Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт) 2016-11-01
118 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт) 2016-11-01
119 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-ны үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй хөрөнгийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд) 2016-11-01
120 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Улсын ерөнхий прокурорын үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй хөрөнгийг Хил хамгаалах ерөнхий газарт болон бусад) 2016-11-01
121 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, акталж данснаас хасах тухай (Аж үйлдвэрийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг Гадаад харилцааны яам болон бусад газарт) 2016-11-01
122 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг хавсралтад тусгасан байгууллагуудад) 2016-11-01
123 “Төрийн Орон Сууц Корпораци” ТӨҮГ-ийн бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлтөд оруулах тухай 2016-11-01
124 Ажилд томилох тухай (“Оргил рашаан сувилал” ТӨХК) 2016-11-01
125 Удирдамж өгөх тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар, захиргааны албан тушаалын жагсаалт) 2016-11-01
126 Удирдамж өгөх тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар, захиргааны албан тушаалын жагсаалт) 2016-11-01
127 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгө) 2016-11-01
128 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, актлах зөвшөөрөл олгох, тухай ( Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-01
129 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгө) 2016-11-01
130 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (ОХУ-ын Москва хот дахь Монгол улсын Элчин сайдын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-01
131 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (ОХУ-ын Москва хот дахь Монгол улсын Элчин сайдын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-01
132 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (ОХУ-ын Москва хот дахь Монгол улсын Элчин сайдын яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-01
133 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад болон данс хооронд шилжүүлэх тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг салбар дотроо 2016-11-01
134 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Замын цагдаагийн албаны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-01
135 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө ) 2016-11-01
136 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны харъяа хөдөлмөрийн хэлтсүүдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Үндэсний хөгжлийн газар, Үйлдвэрлэл урлал ПТК) 2016-11-01
137 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн жишиг үнэ батлах тухай 2016-10-31
138 "Монгол-Кувейтын байгаль хамгаалах төв" ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-11-08
139 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар удирдамж болгох тухай 2016-11-22
140 “Орхон АЗЗА” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, томилох талаар удирдамж болгох тухай 2016-11-22
141 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Ашигт малтмалын ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг зарим байгууллагад) 2016-11-22
142 “Мэдээлэл, холбооны сүлжээ” ХХК-ийн 2015 оны зорилтот түвшингийн биелэлтийн тухай 2016-11-22
143 “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын 2016 оны 3-р улирлын байдлаарх санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн талаар 2016-11-22
144 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны харъяа Увс аймаг дахь хөдөлмөрийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө) 2016-11-22
145 Дуудлагын худалдааг дахин явуулах тухай /"Архангай АЗЗА" ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй "Замчин" зочид буудал/ 2016-11-22
146 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай /Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг Засгийн газрын автобааз-д/ 2016-11-22
147 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, худалдах, актлах тухай (Стартеги судалгааны хүрэээлэнгээс Авилгатай тэмцэх газар) 2016-11-29
148 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн төв) 2016-11-29
149 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн Шүүхийн Тамгын газар) 2016-11-29
150 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, худалдах, актлах тухай (Стратеги судалгааны хүрээлэнгээс Авилгатай тэмцэх газар) 2016-11-29
151 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа) 2016-11-29
152 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймгийн Улаангом политехник коллеж) 2016-11-29
153 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймгийн Хар ус нуур орчмын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа) 2016-11-29
154 Үндсэн хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймгийн Аудитын газар) 2016-11-29
155 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймгийн Шүүхийн Тамгын газар) 2016-11-29
156 Үндсэн хөрөнгө хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд их сургууль) 2016-11-29
157 Үндсэн хөрөнгө хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл аймгийн Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 2016-11-29
158 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газар) 2016-11-29
159 "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх төв" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-12-06
160 "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх төв" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирлыг томилох тухай 2016-12-06
161 “Монгол Ус” ТӨҮГ-ийн захирлыг чөлөөлөх тухай 2016-12-06
162 “Монгол Ус” ТӨҮГ-ын захирлыг томилох тухай 2016-12-06
163 Монгол Кувейтын байгал хамгаалах төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаар, эхлэлтийн тайлан батлах тухай 2016-12-06
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2016.