Өнөөдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хамт олонд социологийн ухааны доктор С.Мөнхбаатар “Сайн төслийг хэн хэрхэн бичдэг вэ?” сэдэвт сургалт хийлээ.

Сургалтаар төслөө юунаас эхлэх вэ, төсөл бичихдээ анхаарах асуудал, хүмүүсийн нийтлэг гаргадаг алдаа болон хэрхэн зөв зохистой зохион байгуулах  зэрэг ном хэвлэл дээр тэр бүр байдаггүй сэдвийг хөндсөн, сонирхолтой сургалт боллоо.