Өнөөдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын газрын Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Батчимэг, Захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн М.Лхагважав нар  Төрийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт зааснаар Монгол Улсын иргэн төрийн захиргааны албанд анх орохдоо албан үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэхээ андгайлж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар батлагдсан журмын дагуу төрийн захиргааны албан хаагчийн тангаргийг ёслол хүндэтгэлтэйгээр өргөлөө.