ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай зохион байгуулж, олон улсын жишигт хүргэх, бүх шатны төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад хэмнэлт, үр ашиг, ил тод, хариуцлагын зарчмуудыг баримтлан, авлига гарах нөхцлийг бууруулах, дотоодын үйлдвэрлэгч, гүйцэтгэгчийг дэмжих замаар эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгахад дэмжлэг үзүүлэх.

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах хэлтэс нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

  • Худалдан авах ажиллагааны бодлого, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах, худалдан авах ажиллагааны тогтолцоо, хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох санал оруулах, хэрэгжилтийг хангах;
  • Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, хариуцлагатай, шуурхай байдлаар төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах;
  • Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг бий болгож худалдан авах ажиллагаанд оролцогчдыг мэдээллээр хангах;
  • Худалдан авах ажиллагааны орон нутгийн нэгжийн үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах;
  • Худалдан авах ажиллагааны талаар иргэд, олон нийтээс гарсан санал хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэх;
  • Хөрөнгө оруулалт, төсвийн хөрөнгийг хэмнэлттэй зарцуулах, түүний үр ашгийг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж боловсруулах;
  •  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон урсгал зардлаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний үр ашгийг дээшлүүлэх;
  • Худалдан авах ажиллагааг 100 хувь онлайн хэлбэрт шилжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх;

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Х.Улам-Өрнөх Хэлтсийн дарга 231 263031 ulamurnukh@pcsp.gov.mn
2 Л.Лхамсүрэн Ахлах мэргэжилтэн 223 263032 lkhamsuren_l@pcsp.gov.mn
3 Б.Буяннэмэх Ахлах мэргэжилтэн     buyannemekh@pcsp.gov.mn
4 Б.Эрдэнэбулган Ахлах мэргэжилтэн 223 263032 erdenebulgan@pcsp.gov.mn
5 Ч.Мөнхзаяа Мэргэжилтэн 224 267435 munkhzaya@pcsp.gov.mn
6 Э.Уянга Мэргэжилтэн 224 267435 uyanga@pcsp.gov.mn
7 Л.Нандинцэцэг Мэргэжилтэн 224 267435 nandintsetseg@pcsp.gov.mn
8 У.Батзаяа Мэргэжилтэн 225 - batzaya@pcsp.gov.mn
9 Ж.Жаргалсайхан Мэргэжилтэн 228 263022 jargalsaikhan@pcsp.gov.mn
10 Ч.Дэлгэрзаяа Мэргэжилтэн 224 267435 delgerzaya@pcsp.gov.mn
11 С.Чинбат Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 225 267435 chinbat@pcsp.gov.mn
12 Ө.Одбаатар Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 228 263022 odbaatar@pcsp.gov.mn
13 Б.Дэлгэрцэцэг Мэргэжилтэн 224 267435 delgertsetseg@pcsp.gov.mn
14 Б.Марс-Од Мэргэжилтэн 231 267435 mars-od@pcsp.gov.mn

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС