1 Б.Мөнхбаатар
2 Д.Батмэнд
3 Н.Жигжиддорж
4 Ц.Батхүү
5 Д.Бодьцэцэг
6 Т.Оюунтуяа