1 С.Болор-Эрдэнэ
2 Н.Мягмарсүрэн
3 С.Төгсбилэг
4 С.Номин-Эрдэнэ