• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Бидний тухай

Эрхэм зорилго Байгууллагын сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулах, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах Үндсэн чиг үүрэг Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах Худалдан авах ажиллагааны газар болон нэгжий ...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ-ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР Төрийн өмчийн хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж  эхэлсэнтэй холбогдуулан Засгийн газрын 1996 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 177 дугаар тогтоолоор Төрийн өмчийн хороог байгуулж, Засгийн газрын 1996 ...

img

Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулагдсан Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Худалдан авах ажиллагааны газрыг байгуулагдсан цагаас өнөөдрийг хүртэл өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд төрийн худалдан авах ажиллагааг шударга, ил тод, шуурхай бөгөөд хариуцлагатай хамтран зохион байгуулсан нийт ажилтан албан хааг ...

Татвар төлөгчдийн хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй, ил тод, шударгаар зарцуулах, зарцуулалтыг харилцан тайлагнах, хариуцлагын зарчмыг сайжруулах асуудал нийгмийн амьдралын бүх хүрээг хамарч олон нийтийн зүгээс зүй ёсны хүсэлт, шаардлагатай тулгараад байгаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 6 дугаа ...