• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Худалдан авалтын мэдээ

img

Худалдан авах ажиллагааны газар нь “XVII.1.3.19 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015 оны 5  дугаар сарын 04-ний өдөр зарлан 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагт тендерийн нээлт хийхэд Багц 15. Оношлогоо, эмчилгээний тоног тө ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх III.1.3.1 “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/” нийлүүлэх ажлын Багц-4: “Сургалтын төвийн тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2016 оны 02 сарын 05-ны өдөр зарласан ХААГ-2016/ХБ-05 “Төв замаас Гордок хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулж 2016 оны  03-р сарын 07-ны өдөр нээсэн. У ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх  ХААГ-2016/XII.1.1.167 дугаартай зарласан “Сургуулийн өмнөх насны зорилтот бүлгийн тусгай цэцэрлэг, 75 ор /Увс, Улаангом сум/” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 2016 оны 03 сарын 22-ны ө ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2016 оны 04 сарын 05-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.3.19 “Шинжлэх ухааны салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/” нийт 12 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж, 2016 оны 05 сарын 05-нд тендерийн нээлтийг хийсэн. Тус тендер шалгаруулалт ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газраас Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэнд, спортын яамны “XYI.1.3.8 Аймаг, дүүргийн эмнэлэгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/” төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 2015 оны 04 дүгээр са ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцаас багтсан “Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/” ажлын Багц 4: “Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн автобаазын засвар” ажлыг 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ний ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх  ХААГ-2015/XII.1.12 дугаартай зарласан “Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0,4 кВ-ын хүчдэл 100 кВА-ын хүчин чадалтай агаарын дэд станц /Баянхонгор, Гал ...

img

        Худалдан авах ажиллагааны газраас “Хууль сахиулахын их сургуулийн алба хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл нийлүүлэх” ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 2015 оны 03 сарын 23-ны өдөр 8 багц ажил зарлан, 2015 оны 04 сарын 22-ны ...

img

       Худалдан авах ажиллагааны газраас “XYI.1.3.18. Зүрх судасны тусламж, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулж 2015 оны 04 сарын 24-ний өдөр зарлан, 2015 оны 05 ...