• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт

img

Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт

2020-02-24 Бидний тухай

Хэлтэс, албадын зорилго, чиг үүрэгтэй дараах холбоосоор танилцана уу:

Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс

Төрийн өмчийн бүртгэлийн хэлтэс

Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Хууль, эрх зүйн хэлтэс