• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтэс

Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтэс

2020-02-24 Бидний тухай

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтэс нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн өмчийн эзэмшилт, ашиглалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалттай холбоотой бүртгэл, зохион байгуулалт хийх, үзлэг тооллого явуулах үндсэн үүрэг хүлээж; төрийн өмчийн улсын нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах, бүртгэлээр хяналт тавих, төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчлөлд, орон нутгийн өмчлөлөөс төрийн өмчлөлд шилжүүлэх эд хөрөнгийг судлан санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх, төрийн өмчийн үзлэг тооллогыг улсын хэмжээнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, нэгтгэн тайлагнах, төрийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгийг түрээслэх, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах /худалдах, шилжүүлэх, акт тогтоон устгах/ шинээр авах харилцааг хариуцан удирдлагад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг хүлээн авч нэгтгэх, дүн мэдээ гаргах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.   

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Д.Нарангэрэл Хэлтсийн дарга 223 263021 narangerel@pcsp.gov.mn
2 Г. Дэлгэрмаа Ахлах мэргэжилтэн  214 263025 delgermaa@pcsp.gov.mn
3 Д.Тунгалагтуул Ахлах мэргэжилтэн 214 263025 tungalagtuul@pcsp.gov.mn
4 Б.Сүнжидмаа Мэргэжилтэн  214 263025 sunjidmaa@pcsp.gov.mn
5 Э.Дуламсүрэн  Мэргэжилтэн  219 263016 dulamsuren@pcsp.gov.mn
6 Б.Мөнхбаатар Мэргэжилтэн 219 263016 munkhbaatar@pcsp.gov.mn
7 Л.Гэрэлмаа Мэргэжилтэн 219 263016 gerelmaa@pcsp.gov.mn
8 Д.Болортуяа Мэргэжилтэн 219 263016 bolortuya@pcsp.gov.mn
9 Г.Ганбаяр Мэргэжилтэн 219 263016 g.ganbayar@pcsp.gov.mn
10 Р.Ширчинням Мэргэжилтэн 219 263016 shirchinnyam@pcsp.gov.mn