Дахин үнэлгээ хийгдээгүй үл хөдлөх хөрөнгө, газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлж баталгаажуулах талаар энд дарж танилцана уу