• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

6д магистралийн Тк-639-өөс Тк-643 хүртэлх 1223 метр шугамыг өргөтгөх /Улаанбаатар/

# Тендер шалгаруулалтын нэр Тендер зарласан огноо