• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Тендерийн урилга

ТӨБЗГ-2019/ XIII.1.2.22

Хорооллын доторх авто замын засвар, арчлалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 21, 27 дугаар хороо/

27 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.69

Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу...

24 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/ XVII.1.35

Өрхийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Хайлаастын 17 дугаар гудамж/

22 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/XI.1.98

Халуун усны байрын барилга /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

20 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/ XVII.1.40

Сумдын эрүүл мэндийн төв, боловсрол, соёлын байгууллагын ариун цэврийн байгууламж /Дорнод/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.77

Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, чулуун зам шинээр тавих /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

17 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/XII.5.1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/ XVII.1.37

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо, Мэнд-Арвижих эмнэлэг/

13 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/XII.2.1.37

Музейн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.44

Дүүргийн доторх авто зам, явган хүний зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/XII.1.1.254

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Төгрөг сум/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/ XVII.1.71

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

6 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.40

Гэр хороололын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/

2 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/XII.1.1.288

Цэцэрлэгийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг, 6 дугаар цэцэрлэг/

2 хоног үлдлээ

ТӨБЗГ-2019/ XVII.1.40

Сумдын эрүүл мэндийн төв, боловсрол, соёлын байгууллагын ариун цэврийн байгууламж /Дорнод/

Тендерийг нээсэн