cover

Огноо: 2013-03-15
Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2013-04-15
Тендер шалгаруулалтын нэр: Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баянхонгор, Баянцагаан/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХААГ-А-2013/XXY-7

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баянхонгор, Баянцагаан/ -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 0 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Тендерийн хамт төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2013 оны 04-р сарын 15 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 04-р сарын 15 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцохгүй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Тендерт шалгарсан байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо

Тендерт оролцсон байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 Монхурд ХХК Багц 1 656,975,620₮ 1. Тендерийн баталгааг тендерийн баримт бичгийн МАЯГТ№:ТШМ-3А буюу батлагсан маягтын дагуу гаргаж ирүүлээгүй. 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний сунгалтаа хийлгүүлээгүй. Хугацаа дууссан. 3. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийн ТОӨЗ 5.2(в), ТОӨЗ 5.3(г)-д заасан голлох инженер техникийн ажилчидын цахим үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар, хөдөлмөр хамгааллын инженер нь гэрчилгээтэй байна гэсэн заалтыг хангаагүй. 4. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийн ТОӨЗ 6.1-д заасан түншлэлийн гишүүн нь чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийн 25%-ийг дор хаяж хангасан байна гэснийг хангаагүй тул татгалзав.
2 Дулаан богд хайрхан ХХК Багц 1 666,700,000₮ 1. Тендерийн баталгааг тендерийн баримт бичгийн МАЯГТ№:ТШМ-3А буюу батлагсан маягтын дагуу гаргаж ирүүлээгүй. 2. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийн ТОӨЗ 6.1-д заасан түншлэлийн гишүүд нэг бүр ижил ерөнхий шаардлагыг хангасан байна гэж заасан боловч түншлэлийн гишүүн “Жам” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан. 3. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийн ТОӨЗ 5.2(в), ТОӨЗ 5.3(г)-д заасан голлох инженер техникийн ажилчидын цахим үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар, хөдөлмөр хамгааллын инженер нь гэрчилгээтэй байна гэсэн заалтыг хангаагүй 4. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийн ТОӨЗ 5.3(д)-д заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ шаардлага хангаагүй тул татгалзав.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.