cover

Огноо: 2013-02-19
Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2013-03-25
Тендер шалгаруулалтын нэр: Шинээр баригдах орон сууцны 11,12,13-р хороолол руу дулааны шугам шинээр тавих, хуучин шугамыг өргөтгөх /Дархан-Уул, Дархан/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХААГ-А-2013/XYIII-22

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Шинээр баригдах орон сууцны 11,12,13-р хороолол руу дулааны шугам шинээр тавих, хуучин шугамыг өргөтгөх /Дархан-Уул, Дархан/ -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 0 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Тендерийн хамт төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2013 оны 03-р сарын 25 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 03-р сарын 25 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцохгүй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Тендерт шалгарсан байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
1 Aльянс Тек ХХК Багц 1 1,629,801,361₮ 2013-05-06

Тендерт оролцсон байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 ЧММ ХХК Багц 1 1,659,308,979₮ ТОӨЗ 14.1 (ж) /төсвийг ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 1 сарын 13-ны 18 тоот, 2012 оны 181-р тушаалуудаар батлагдсан төсөв зохиох дүрмийн дагуу тооцно. Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэглэгдэж буй төсөв зохиох програмаар гүйцэтгэнэ./ гэсэн шаардлагыг хангаагүй. ТОӨЗ 5.3 (г) Голлох инженер, техникийн ажилтнуудын Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг ирүүлээгүй.
2 РЭМ ХХК Багц 1 1,710,051,268₮ ТОӨЗ 4.4.(в) 03.5.1 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан.
3 Хасу мегаватт ХХК Багц 1 1,840,539,322₮ ТОӨЗ 5.3 (г) Голлох инженер, техникийн ажилтнуудын Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг ирүүлээгүй.
4 Бурхантхясаат Багц 1 1,710,985,190₮ ТОӨЗ 14.1 (ж) Төсвийг ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 01 сарын 13-ны 18 тоот, 2012 оны 181-р тушаалуудаар батлагдсан төсөв зохиох дүрмийн дагуу тооцно. Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэглэгдэж буй төсөв зохиох програмаар гүйцэтгэнэ гэсэн шаардлагыг хангаагүй.
5 Ар дааган ХХК Багц 1 1,709,382,546₮ ТОӨЗ 5.3 (б) Сүүлийн 3 жил буюу 2010-2012 онуудад дор хаяж нэг удаа тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барилгын ажил гүйцэтгэсэн байна. Ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актыг хавсаргана гэсэн шаардлагыг хангаагүй.
6 Тэргүүн инвест ХХК Багц 1 2,674,302,428₮ ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.3 Уг ажлыг гүйцэтгэхээр ирүүлсэн танай тендер нь төсөвт өртгөөс 2 674 302 428 төгрөгөөр буюу 56.3 хувиар илүү үнийн санал ирүүлсэн тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.3-д заасны дагуу татгалзав.
7 Билгүүн од констракшн ХХК Багц 1 1,639,804,076₮ ТОӨЗ 5.2.(б) 2010 оны Санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй.
8 МЗЭ ХХК Багц 1 1,746,846,000₮ ТОӨЗ 14.1 (ж) /төсвийг ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 01 сарын 13-ны 18 тоот, 2012 оны 181-р тушаалуудаар батлагдсан төсөв зохиох дүрмийн дагуу тооцно. Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэглэгдэж буй төсөв зохиох програмаар гүйцэтгэнэ./ гэсэн шаардлагыг хангаагүй. ТОӨЗ 5.3 (г) Голлох инженер, техникийн ажилтнуудын Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг ирүүлнэ гэсэн шаардлагыг хангаагүй.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.