cover

Огноо: 2013-02-07
Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2013-03-24
Тендер шалгаруулалтын нэр: Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХААГ-А-2013/XYIII-07

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

  • Багц 1 - Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 3, 4, 6, 26 дугаар хорооны гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 2 - Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 10, 12, 16, 20, 22, 24 дүгээр хорооны гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 3 - Сонгинохайрхан дүүргийн 24, 25 дугаар хорооны гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 4 - Налайх дүүргийн гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 7 - Хан-Уул дүүргийн гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 8 - Төв аймгийн Батсүмбэр сумын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 9 - Төв аймгийн Баянчандмань сумын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 10 - Зуунмод хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 0 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Тендерийг 2013 оны 03-р сарын 24 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 03-р сарын 24 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцохгүй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Тендерт шалгарсан байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
1 Хүрд ХХК Багц 1 754,836,483₮ 2013-04-25
2 Гэрлийн урсгал Багц 2 625,504,565₮ 2013-04-25
3 Гризл ХХК Багц 3 720,369,366₮ 2013-04-25
4 Биндэгноров ХХК Багц 4 849,250,377₮ 2013-04-25
5 ДМТМ Треид ХХК Багц 7 869,722,209₮ 2013-04-26
6 Сэрүүн апат нэмэх Багц 8 553,874,800₮ 2013-04-25
7 Дэд өртөө ХХК Багц 9 741,285,575₮ 2013-04-26
8 Идэр тэс ХХК Багц 10 835,062,470₮ 2013-04-25

Тендерт оролцсон байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 ДМТМ Треид ХХК Багц 1 803,494,740₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2 Сан ХХК Багц 1 762,192,072₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3 Энергостар ХХК Багц 1 735,052,464₮ Тендерийн баталгааны хугацаа дутуу ирүүлсэн.
4 Соён Дрийм ХХК Багц 1 803,801,800₮ Эрх бүхий төсөвчнөөр батлуулаагүй, өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5 Чинбат ХХК Багц 2 610,937,910₮ Тендерийн баталгааны хугацаа дутуу тооцож ирүүлсэн.
6 Ханхөвгүүд ХХК Багц 2 625,130,048₮ Инженер техникийн ажилчдыг давхцуулан санал болгосон. Багц-9-д шалгарсан
7 Соён Дрийм ХХК Багц 2 646,800,000₮ Эрх бүхий төсөвчнөөр төсвийг батлуулаагүй.
8 Цацрах цог ХХК Багц 3 698,329,510₮ Эрх бүхий төсөвчнөөр төсвийг батлуулаагүй, 2011, 2012 онд алдагдалтай ажилласан.
9 Улаанбаатар элекромонтаж ХХК Багц 3 760,026,734₮ Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн дүнг ирүүлээгүй, улсын комиссын акт хавсаргаагүй.
10 Сан ХХК Багц 3 896,339,036₮ Санал болгосон үнэ нь төсөвт өртгөөс 5 хувиар давсан байна.
11 Сэрүүн апат нэмэх Багц 4 785,897,959₮ Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн 50 хувиас бага байна.
12 Эрчим булнай ХХК Багц 4 867,884,979₮ 2012 онд алдагдалтай ажилласан. Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн 50 хувиас бага байна.
13 Мандах дүүрэн ХХК Багц 4 855,480,731₮ 2012 онд алдагдалтай ажилласан. Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн 50 хувиас бага байна.
14 Хайтек бойлерс ХХК Багц 4 937,412,233₮ Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацааг дутуу тооцож ирүүлсэн.
15 Топологи ХХК Багц 7 889,279,195₮ Санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулаагүй.
16 “ЭЙ БИ ЖИ ЭНЕРГО” ХХК Багц 7 882,812,999₮ Багц-6-д шалгарсан инженер техникийн ажилчдыг санал болгосон.
17 Ханхөвгүүд ХХК Багц 7 876,804,830₮ Багц-9-д санал болгосон инженер техникийн ажилчдыг санал болгосон.
18 Ханлиг элч ХХК Багц 7 852,821,162₮ Тендерийн баталгааны хугацаа дутуу
19 Одкон-Эрчим ХХК Багц 7 898,148,682₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
20 Сан констракшн ХХК Багц 8 620,202,860₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
21 Мон хас ХХК Багц 8 598,692,985₮ Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа дутуу.
22 Мон цаст ХХК Багц 8 619,414,579₮ Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас бага байна.
23 Женерал элементс ХХК Багц 8 628,653,019₮ Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн 50 хувиас бага байна.
24 Цогц шийдэл ХХК Багц 8 617,485,118₮ Татварын өртэй.
25 ДМТМ Треид ХХК Багц 8 617,854,814₮ Инженер техникийн ажилчдыг давхцуулан санал болгосон.
26 Гэрлийн урсгал Багц 8 584,232,305₮ Инженер техникийн ажилчдыг давхцуулан санал болгосон.
27 Эй жи пи эс ХХК Багц 8 550,297,908₮ Тусгай зөвшөөрлийн шаардлага хангаагүй.
28 ЭДС ХХК Багц 8 567,658,022₮ Татварын өртэй.
29 Эрчит цэнэг ХХК Багц 8 592,771,326₮ Тендерийн баталгааны хугацаа дутуу тооцож ирүүлсэн.
30 Нью эрхэм ХХК Багц 8 620,443,471₮ Тендерийн баталгааны хугацааг дутуу тооцож ирүүлсэн.
31 Нуклон ХХК Багц 8 645,300,000₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
32 Хустайн Шил ХХК Багц 8 575,395,000₮ Борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас бага байна.
33 Цахилгаан сүлжээ ХХК Багц 8 599,589,134₮ Борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас бага байна.
34 Сан констракшн ХХК Багц 9 788,558,654₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
35 Мон цаст ХХК Багц 9 789,251,219₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
36 Женерал элементс ХХК Багц 9 788,674,934₮ Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас бага байна. Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
37 Цогц шийдэл ХХК Багц 9 766,498,138₮ Татварын өртэй.
38 Исэт ХХК Багц 9 699,088,460₮ Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацааг дутуу тооцож ирүүлсэн.
39 Нанама ХХК Багц 9 760,360,772₮ Татварын өртэй.
40 Сэрүүн апат нэмэх Багц 9 735,684,221₮ Инженер техникийн ажилчдыг давхцуулан санал болгосон.
41 Биндэгноров ХХК Багц 9 759,970,307₮ Инженер техникийн ажилчдыг давхцуулан санал болгосон.
42 Түрүү гарав ХХК Багц 9 804,495,783₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
43 ЭДС ХХК Багц 9 598,286,655₮ Татварын өртэй, тендерийн баталгааны хугацааг дутуу тооцож ирүүлсэн.
44 Дархан Сэлэнгэ ЦТС ХХК Багц 9 768,805,623₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
45 Эрчим ХХК Багц 9 760,243,886₮ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дууссан.
46 Хустайн Шил ХХК Багц 9 746,262,732₮ Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн 50 хувиас бага, Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
47 Эрчмийн улаач ХХК Багц 9 708,201,694₮ Татварын өртэй.
48 Сан констракшн ХХК Багц 10 905,130,026₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
49 Дэд өртөө ХХК Багц 10 849,398,667₮ Инженер техникийн ажилчдыг давхцуулан санал болгосон.
50 Цацрах цог ХХК Багц 10 798,183,906₮ 2011, 2012 онд алдагдалтай ажилласан.
51 “ЭЙ БИ ЖИ ЭНЕРГО” ХХК Багц 10 864,938,393₮ Инженер техникийн ажилчдыг давхцуулан санал болгосон.
52 ЭДС ХХК Багц 10 731,601,210₮ Татварын өртэй, тендерийн баталгааны хугацааг дутуу тооцож ирүүлсэн.
53 Дархан Сэлэнгэ ЦТС ХХК Багц 10 860,255,612₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
54 Мандах дүүрэн ХХК Багц 10 875,102,587₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
55 ОМ энд КВА ХХК Багц 10 898,898,898₮ Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн. Борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн 50 хувиас бага байна.
56 Ди эс эй ХХК Багц 10 779,652,219₮ Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн 50 хувиас бага байна.
57 Хустайн Шил ХХК Багц 10 815,000,000₮ Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн 50 хувиас бага байна.
58 Эрчмийн улаач ХХК Багц 10 866,797,386₮ Татварын өртэй.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.