cover

Огноо: 2013-03-18
Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2013-04-15
Тендер шалгаруулалтын нэр: Нялхасын клиник сувилал /Улаанбаатар, Баянгол/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХААГ-Б-2013/XXY-33

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Нялхасын клиник сувилал /Улаанбаатар, Баянгол/ -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 0 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Тендерийн хамт төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2013 оны 04-р сарын 15 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 04-р сарын 15 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцохгүй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Тендерт шалгарсан байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
1 Сүвэн-Уул ХХК Багц 1 75,137,000₮ 2013-05-31

Тендерт оролцсон байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 Интер Сайнс ХХК Багц 1 68,528,000₮ 1. ТОӨЗ-ны 17.1(б)-д заасны дагуу итгэмжлүүлэгчийн гарын үсгийн баталгаа байхгүй. 2. Техникийн тодорхойлолт хэсгийн 9-д заасан нярайн арьсаар билирубин хэмжигчийн гэрэл үүсгэгчийн лампны нас буюу хэмжилт хийх хэмжээ нь шаардсан хэмжээнд хүрэхгүй 3. Техникийн тодорхойлолт хэсгийн 9-д заасан нярайн арьсаар билирубин хэмжигчийн батарейний ажиллах хугацаа нь шаардсан хэмжээнд хүрэхгүй 4. Техникийн тодорхойлолт хэсгийн 14-т заасан жин өндөр хэмжигчийн үзүүлэлтүүд шаардсан хэмжээнд хүрэхгүй байна.
2 Диасис Монголиа ХХК Багц 1 69,871,000₮ 1. ТШӨХ-ийн ТОӨЗ (12.1ё)-д заасны дагуу нийлүүлэх барааны техникийн тодорхойлолтыг нотлон харуулсан каталоги, танилцуулга ирүүлээгүй. 2. Итгэмжлэл, үнийн хуваарь, бараа нийлүүлэлтийн хуваарь дээр гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулаагүй.
3 Эй Эл Эм ХХК Багц 1 56,888,000₮ 1. Ирүүлсэн техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэх хуваарь, үнийн хуваарь дээр ямар төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэж байгаа нь тодорхойгүй. Санал болгож байгаа тоног төхөөрөмжийн марк, тип тавиагүй. 2. Санал болгож буй пульсоксиметрийн марк нь тодорхойгүй байгаа бөгөөд ТОӨЗ (12.1ё)-д заасны дагуу уг тоног төхөөрөмжийг техникийн үзүүлэлт, шаардлага хангасныг нотлох баримт болох каталоги танилцуулга ирүүлээгүй байна.
4 Мед Монгол ХХК Багц 1 50,738,600₮ 1. ТШӨХ-ийн ТОӨЗ (12.1ё)-д заасны дагуу техникийн үзүүлэлт дээрхи нярайн инкубаторын каталоги, танилцуулга ирүүлээгүй. 2. ТШӨХ-ийн ТОӨЗ (12.1ё)-д заасны дагуу техникийн үзүүлэлт дээрхи нярайн арьсанд билирубины хэмжээг тодорхойлогчийн каталоги, танилцуулга ирүүлээгүй байна.
5 Эйч энд эйч ХХК Багц 1 114,165,000₮ Төсөвт өртгөөс 5%-аас дээш хэтэрсэн.
6 Киль туул ХХК Багц 1 9,886,800₮ тендерийн баталгааг тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа /ТОӨЗ/-ны 21.4-т заасан батлагдсан маягт /МАЯГТ№:ТШМ-3А/-ын дагуу гаргаж ирүүлээгүй
7 Гялс ХХК Багц 1 66,000,000₮ Төсөвт өртгөөс 5%-аас дээш хэтэрсэн
8 Таван наран арвижих ХХК Багц 1 83,844,915₮ Техникийн тодорхойлолт, дутуу, үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл, каталоги дутуу ирүүлээгүй
9 Техник импорт ХХК Багц 1 74,280,000₮ Тендерийн баталгаа 1 хоног дутуу
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.