cover

Огноо: 2013-03-01
Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2013-04-02
Тендер шалгаруулалтын нэр: Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХААГ-Б-2013/XXYIII-50

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

  • Багц 1 - Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ тендерийн Багц 1. Хүнсний ногооны үрлүүр худалдан авах төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 2 - Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ тендерийнБагц 2. Роторт сийрүүлүүр худалдан авах 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 3 - Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ тендерийн Багц 3. Хүнсний ногоо хураагч /Ухагч/ худалдан авах 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 4 - Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ Багц 4. Төмсний үрлүүр, төмс ухагч худалдан авах 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
  • Багц 5 - Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 0 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Тендерийг 2013 оны 04-р сарын 02 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 04-р сарын 02 -ний өдрийн 00 цаг 00 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцоно
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Тендерт шалгарсан байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
1 Мөнх ногоон тал Багц 1 357,500,000₮ 2013-05-16
2 Мөнх ногоон тал Багц 2 361,350,000₮ 2013-05-16
3 “Агро трейд импекс” ХХК Багц 3 339,000,000₮ 2013-05-16
4 “Агро трейд импекс” ХХК Багц 4 189,900,000₮ 2013-05-16
5 “Агро трейд импекс” ХХК Багц 5 239,900,000₮ 2013-05-16

Тендерт оролцсон байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 “Агро трейд импекс” ХХК Багц 1 379,000,000₮ Техникийн тодорхойлолт шаардлага хангаагүй.
2 Энсада трактрон” ХХК Багц 5 299,970,000₮ Татварын өртэй.
3 Мөнх ногоон тал Багц 3 376,838,000₮ Ирүүлсэн тендер нь шаардлагад нийцэж байгаа боловч хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерээр шалгараагүй болно.
4 Энсада трактрон” ХХК Багц 2 360,514,000₮ Татварын өртэй.
5 Энсада трактрон” ХХК Багц 3 392,480,000₮ Татварын өртэй.
6 “Монре импекс” ХХК Багц 2 209,893,860₮ жил төрлийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлага байхгүй. Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн хийц, техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт бүрийг үнэн зөв гэдгийг нотлох баримт бичиг /техникийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан үйлдвэрлэгчээс гаргасан хэвлэмэл танилцуулга, зураг/ зэрэг материалуудыг ирүүлээгүй. Үйлдвэрлэгчийн чанарын менежментийн гэрчилгээ ирүүлсэн боловч энэ нь трактор болон дизель хөдөлгүүрт хамаарах гэрчилгээ байна. Санал болгож буй барааны хувьд чанарын шаардлага хангасан гэрчилгээг ирүүлээгүй. Нийлүүлэх техник, тоног, төхөөрөмж нь үйлдвэрлэлд 3 жилээс доошгүй хугацаанд туршигдан нэвтэрсэн байх шаардлагатай бөгөөд үр дүнгийн талаар эрдэм шинжилгээний байгууллагын дүгнэлт ирүүлээгүй.
7 “Монре импекс” ХХК Багц 3 228,975,120₮ Ижил төрлийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлага байхгүй. Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн хийц, техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт бүрийг үнэн зөв гэдгийг нотлох баримт бичиг /техникийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан үйлдвэрлэгчээс гаргасан хэвлэмэл танилцуулга, зураг/ зэрэг материалуудыг ирүүлээгүй. Үйлдвэрлэгчийн чанарын менежментийн гэрчилгээ ирүүлсэн боловч энэ нь трактор болон дизель хөдөлгүүрт хамаарах гэрчилгээ байна. Санал болгож буй барааны хувьд чанарын шаардлага хангасан гэрчилгээг ирүүлээгүй. Нийлүүлэх техник, тоног, төхөөрөмж нь үйлдвэрлэлд 3 жилээс доошгүй хугацаанд туршигдан нэвтэрсэн байх шаардлагатай бөгөөд үр дүнгийн талаар эрдэм шинжилгээний байгууллагын дүгнэлт ирүүлээгүй.
8 “Монре импекс” ХХК Багц 4 108,640,791₮ Ижил төрлийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлага байхгүй. Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн хийц, техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт бүрийг үнэн зөв гэдгийг нотлох баримт бичиг /техникийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан үйлдвэрлэгчээс гаргасан хэвлэмэл танилцуулга, зураг/ зэрэг материалуудыг ирүүлээгүй. Үйлдвэрлэгчийн чанарын менежментийн гэрчилгээ ирүүлсэн боловч энэ нь трактор болон дизель хөдөлгүүрт хамаарах гэрчилгээ байна. Санал болгож буй барааны хувьд чанарын шаардлага хангасан гэрчилгээг ирүүлээгүй. Нийлүүлэх техник, тоног, төхөөрөмж нь үйлдвэрлэлд 3 жилээс доошгүй хугацаанд туршигдан нэвтэрсэн байх шаардлагатай бөгөөд үр дүнгийн талаар эрдэм шинжилгээний байгууллагын дүгнэлт ирүүлээгүй.
9 “Пи Пи Пи Эм Жи Эл” ХХК Багц 2 286,000,000₮ ”Пи Пи Пи Эм Жи Эл” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлуудын үнийн дүн нь ТШӨХ-ийн 18.1-(г)-д заасан дүнд хүрэхгүй байгаа нь хуулийн 27.1.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй болно.
10 “Пи Пи Пи Эм Жи Эл” ХХК Багц 4 151,800,000₮ ”Пи Пи Пи Эм Жи Эл” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлуудын үнийн дүн нь ТШӨХ-ийн 18.1-(г)-д заасан дүнд хүрэхгүй байгаа нь хуулийн 27.1.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй болно.
11 “Хос зоос” ХХК Багц 2 331,500,000₮ Татварын өртэй.
12 “Хос зоос” ХХК Багц 3 399,000,000₮ Татварын өртэй.
13 “Хос зоос” ХХК Багц 4 169,600,000₮ Татварын өртэй.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.