cover

Огноо: 2014-03-07
Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2014-04-07
Тендер шалгаруулалтын нэр: 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХААГ-2014-XV.1.22

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

 • Багц 1 - Шинэ Мөрөн хорооллын орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Хөвсгөл/ 36690000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
 • Багц 2 - Булган аймгийн Булган сум. 320 айлын орон сууцны барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжийн угсралтын ажил 15124000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
 • Багц 3 - Байнга гэмтэл гарч байгаа 13 цэгт шугам сүлжээг шинэчлэх /Дархан-Уул/ 22855000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
 • Багц 4 - Хабитат, Мангирт чиглэлийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Дархан, Дархан/ 81230000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
 • Багц 5 - Хонгор-1000 орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Баянхонгор/ 55359000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.
 • Багц 6 - 2 а хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Орхон,Эрдэнэт/ 63831280 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлэх.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 50000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил буюу 2011, 2012, 2013 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын хэмжээ нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байх
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 10 хувиас доошгүй байна.
 • Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Шаардлагагүй
 • Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 3 жил буюу 2011, 2012, 2013 онуудын аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх
 • Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:

  Багц-1, 2.2.3. Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт, ЭХЯ-ны: 03.2.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар 0.4-10кВ Багц-2, 2.2.3. Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт Багц-3, 2.2.3. Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт Багц-4, 2.2.3. Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт Багц-5, 2.2.3. Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт, ЭХЯ-ны: 03.2.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар 0.4-10кВ, 03.3.1. 115-250°С температуртай, 0.716.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, засвар Багц-6, 2.2.3. Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт

Тендерийг 2014 оны 04-р сарын 07 -ний өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2014 оны 04-р сарын 07 -ний өдрийн 15 цаг 30 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцохгүй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Тендерт шалгарсан байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
1 Aльянс Тек ХХК Багц 3 2,191,716,223₮ 2014-06-19
2 Н ЭЙ БИ ХХК Багц 1 3,448,511,504₮ 2014-06-13
3 Сан ХХК Багц 5 5,095,000,000₮ 2014-05-05
4 ЧММ ХХК Багц 4 7,523,415,298₮ 2014-06-16
5 Б СОФТ ХХК Багц 6 5,977,161,686₮ 2014-05-05
6 Билгүүн од констракшн ХХК Багц 2 1,417,690,306₮ 2014-05-05

Тендерт оролцсон байгууллагууд

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 Сант-Өндөр ХХК Багц 1 4,616,060,591₮ Хуулийн 30.1.3 Захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тохиолдолд бүх тендерээс татгалзана. Ирүүлсэн үнийн санал 4 616 060 591 төгрөг буюу төсөвт өртгөөс 25,8 хувиар хэтэрсэн
2 Дэлгэр ган ХХК Багц 2 1,495,981,751₮
Хөнгөлөлттэй үнэ: 1,481,021,934₮
Тендерт оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-т заасны дагуу татгалзсан.
3 Буурал сутай ХХК Багц 2 1,452,877,000₮ Тендерт оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-т заасны дагуу татгалзсан.
4 Бурхантхясаат Багц 3 2,199,777,802₮ ТОӨЗ-ны 4.4.(в) Багц-3, 2.2.3. Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт БХБЯ-ны 2.2.3 тусгай зөвшөөрөл байхгүй.
5 Хайрхан Бар ХХК Багц 3 1,999,931,240₮ Тендерийн үнэлгээний зааврын 6.3 (а) Тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй.
6 САЙН КОНСТРАКШН Багц 4 7,996,554,858₮ Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
7 ОДКОН ХОЛДИНГ ХХК Багц 4 7,596,583,390₮ 1. ТОӨЗ-ны 4.2.4 Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаандаа алдаа гаргасныг шүүх, эрх бүхий байгууллага тогтоосон бол эрх бүхий бус гэж үзнэ. ЭХЯ-аас ирүүлсэн 2014-04-11-ний өдрийн 3/1088 тоот албан бичгийг ирүүлсэн. 2. Тендерийн үнэлгээний зааврын 6.3 (а) Тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй. 3. Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
8 Н ЭЙ БИ ХХК Багц 3 2,141,729,099₮ ТОӨЗ 21 Тендерийн баталгааны үнийн дүн: Багц-3: 22 855 000 (Хорин хоёр сая найман зуун тавин таван мянга) төгрөг Хүчинтэй хугацаа: 2014 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийг дуустал байна. Тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим систем тендерийн баталгаа гаргагч арилжааны банкны мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчийн тендерийн баталгааны талаарх мэдээллийг шалгана. Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй.
9 МОНИНЖБАР ХК Багц 4 7,934,650,437₮
Хөнгөлөлттэй үнэ: 7,775,957,428₮
1. Тендерийн үнэлгээний зааврын 6.3 (а) Тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Тендерийн маягт ирүүлээгүй. Үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй. 2. Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
10 Өгөөмөрбаянбулаг ХХК Багц 4 7,195,963,706₮ Тендерийн үнэлгээний зааврын 6.3 (а) Тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй.
11 Монгол Дайвин ХХК Багц 5 5,000,000,000₮ Тендерийн үнэлгээний зааврын 6.3 (а) Тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй.
12 ОДКОН ХОЛДИНГ ХХК Багц 5 5,193,665,071₮ 1. ТОӨЗ-ны 4.2.4 Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаандаа алдаа гаргасныг шүүх, эрх бүхий байгууллага тогтоосон бол эрх бүхий бус гэж үзнэ. ЭХЯ-аас ирүүлсэн 2014-04-11-ний өдрийн 3/1088 тоот албан бичгийг ирүүлсэн. 2. Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
13 Хүрд ХХК Багц 6 6,311,983,600₮ 1.Тендерийн үнэлгээний зааврын 6.3 (а) Тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй. 2.Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
14 ЧММ ХХК Багц 6 6,127,803,038₮ 1. ТОӨЗ-ны 21 Тендерийн баталгааны үнийн дүн: Багц-6: 64 000 000 (Жаран дөрвөн сая) төгрөг Хүчинтэй хугацаа: 2014 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийг дуустал байна. Тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим систем тендерийн баталгаа гаргагч арилжааны банкны мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчийн тендерийн баталгааны талаарх мэдээллийг шалгана. Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй. 2. Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
15 ОТК ХХК Багц 6 6,021,785,737₮ 1. ТОӨЗ-ны 4.2.2 Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. татварт 11 731 100 (Арван нэгэн сая долоон зуун гучин нэгэн мянга нэг зуу) төгрөгний өртэй 2. Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
16 Сан ХХК Багц 6 5,271,185,000₮ ТОӨЗ 14.1 (ж) Тендерт оролцогч нь олон багц ажлын тендерт оролцох болон өөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа бол зөвхөн тухайн төсөл, арга хэмжээнд ажиллуулах инженер техникийн ажилтнуудыг танилцуулах бөгөөд давхацсан тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. Инженер, техникийн ажилчид давхацсан.
17 МОНИНЖБАР ХК Багц 6 6,175,749,577₮ 1. ТОӨЗ-ны 21 Тендерийн баталгааны үнийн дүн: Багц-6: 64 000 000 (Жаран дөрвөн сая) төгрөг Хүчинтэй хугацаа: 2014 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийг дуустал байна. Тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим систем тендерийн баталгаа гаргагч арилжааны банкны мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчийн тендерийн баталгааны талаарх мэдээллийг шалгана. Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй. 2. Тендерийн үнэлгээний зааврын 6.3 (а) Тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй. 3. Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
18 Aльянс Тек ХХК Багц 4 7,712,764,871₮ 1. ТОӨЗ 14.1 (ж) Тендерт оролцогч нь олон багц ажлын тендерт оролцох болон өөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа бол зөвхөн тухайн төсөл, арга хэмжээнд ажиллуулах инженер техникийн ажилтнуудыг танилцуулах бөгөөд давхацсан тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. Сантехник, ус хангамж ариутгах татуурга, цахилгааны инженерүүд давхацсан. 2. Хуулийн 28.7.3 Тендерт шалгарсан оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.