cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны А-2/914 дүгээр тогтоолоор Нээлттэй дуудлага худалдааны зар нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 628, 2021 оны 06 дугаар сарын 03-ний өдрийн №А-2/914 албан тоотыг тус тус үндэслэн “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн балансад бүртгэлтэй хуучин тээврийн хэрэгслүүдийг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Гэрээний зүйл: Нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах хөрөнгүүд нь “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын өмч бөгөөд 1995-2008 онд ашиглалтад орсон, ашиглалтын явцад элэгдэлд орж хуучирсан, эвдрэл гэмтэлтэй тээврийн хэрэгслүүд байгаа болно.

Ялсан этгээдийг тогтоох журам: Үнэ хаялцан ялагч нь хамгийн өндөр үнэ санал болгосон этгээд байна.

Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг зөв, цэвэр бөглөж, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбарын хамт 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10:00 цаг хүртэл Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-98 “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын байранд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, үнэ хаялцуулах ажиллагаанд оролцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ дээр очиж үзэж болох бөгөөд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 9904-0869, 8007-0048 утсаар лавлана уу.

Хөрөнгийн код

Хөрөнгийн нэр төрөл

Арлын дугаар

Ашигл-нд
орсон огноо

Тоо хэмжээ

Дуудлага худалдааны доод үнэ /төгрөг/

Дэнчингийн хэмжээ /төгрөг/

Техникийн чанар байдал

1

08605

Автосамосвал ХОВО ZZ 3257 47-30 ХЭА

LZZ5ELMD47A136531

2008/01/01

1

6,000,000.00

1,500,000.00

Дунд

2

08603

ХОВО-3257, 4728 хэа

LZZ5ELMD27A136830

2008/01/01

1

9,000,000.00

2,250,000.00

Дунд

3

08592

ХОВО-3257, 4732 хэа

4732

2008/03/01

1

9,000,000.00

2,250,000.00

Дунд

4

31410

Камаз 5320, 1643 хэа

1046038

1995/01/01

1

9,000,000.00

2,250,000.00

Дунд

 

 

 

 

 

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2021 оны 06 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 10:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Нээлттэй дуудлагын худалдааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах болно.
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 33000000 ( Гучин гурван сая ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 8250000 ( Найман сая хоёр зуун тавин мянга /4 тээврийн хэрэгсэл/) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: "Монголросцветмет" ТӨҮГ
Дансны дугаар: 5001208361
Дансны нэр: "Монголросцветмет" ТӨҮГ

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн 10:00:00 цаг хүртэл "Монголросцветмет" ТӨҮГ өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч "Монголросцветмет" ТӨҮГ байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 99040869 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.