cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны 121 дүгээр тогтоолоор Дуудлагын худалдааны зар нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2021 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 121 тоот тогтоолын дагуу Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй Тоёота Ландкрузер-80 авто машиныг нээлттэй дуудлага худадаагаар худалдана. Дуудлага худалдаанд орох автомашиныг үзэх сонирхолтой иргэд, ААН-үүд 06 дугаар сарын 21 нээс 07 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд автомашин хадгалах байранд ирж үзнэ үү.

 Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2021 оны 07 сарын 21-ны өдрийн 11 цаг 30 минут хүртэл бүртгэнэ.

1. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдааны хэлбэр

Нээлттэй

  1.  

Гэрээний зүйл

Тоёота Ландкрузер-80      52-78 УБО

  1.  

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа

2021 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 11 цагт

  1.  

Дуудлагын худалдаа болох газар

Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн төв байр

  1.  

Худалдах доод үнэ

Тоёота Ландкрузер-80 автомашин худалдаалах доод үнэ 5,000,000 (таван сая) төгрөг.     

  1.  

Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ

Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 1,250,000 (сая хоёр зуун тавин мянган) төгрөг

  1.  

Ялсан этгээдийг тогтоох журам

Үнэ хаялцан ялагч нь хамгийн өндөр үнэ санал болгосон этгээд байна.

  1.  

Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл

Гэрээг ажлын 3 хоногийн дотор байгуулна. Худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

  1.  

Дэнчин байршуулах данс

Хүлээн авагч хуулийн этгээд:Монгол Улсын Боловсролын их сургууль.

Дансны дугаар: 5107018693

Дансны нэр: МУБИСургууль

2. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх, оролцогчийг бүртгэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг зөв, цэвэр бөглөж, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбарын хамт 2021 оны 07 дугаар сарын 22 өдрийн 11 цаг хүртэл СБД 8-р хороо, хичээлийн 1-р байрны 112 өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, үнэ хаялцуулах ажиллагаанд оролцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

3. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 112 тоот хаягаар очиж үзэж болох бөгөөд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 322357 утсаар авна уу.

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2021 оны 07 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 11:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн төв байр
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 5000000 ( таван сая төгрөг ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 1250000 ( Нэг сая хоёр зуун тавин мянган төгрөг) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Монгол Улсын Боловсролын их сургууль
Дансны дугаар: 5107018693
Дансны нэр: МУБИСургууль

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 11:00:00 цаг хүртэл Монгол Улсын Боловсролын их сургууль өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Монгол Улсын Боловсролын их сургууль байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 322357 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.