cover

2020-04-30 Transperancy 6572

2019-01-14 Transperancy 1804

2018-04-12 Transperancy 6249

2018-04-03 Transperancy 6666

2018-02-07 Transperancy 3667

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

2017-02-01 Transperancy 10183
Худалдан авах ажиллагааны газрын “Нэг цэг”-ийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүд аж ахуй нэгж, иргэдийг дарааллын системээр хүлээн авч доорх үйлчилгээг үзүүлнэ. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хүргэх Хууль эрх зүйн зөвлөлгөө хүргэх PKI Хувийн нууцлалын код олгох Цахим системийн сургалт зохион
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.