cover

2019-01-14 Transperancy 1703

2018-04-12 Transperancy 5055

2018-04-12 Transperancy 5425

2018-04-03 Transperancy 5971

2018-02-07 Transperancy 3596

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

2017-02-01 Transperancy 8793
Худалдан авах ажиллагааны газрын “Нэг цэг”-ийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүд аж ахуй нэгж, иргэдийг дарааллын системээр хүлээн авч доорх үйлчилгээг үзүүлнэ. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хүргэх Хууль эрх зүйн зөвлөлгөө хүргэх PKI Хувийн нууцлалын код олгох Цахим системийн сургалт зохион
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.