cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Цолмон сүндэр ХХК
Регистерийн дугаар 5266963
Улсын бүртгэлийн дугаар 0
Үйл ажиллагааны чиглэл Барилга угсралт
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 32 - XII.5.1.1.28 Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо, 22 дугаар цэцэрлэг/ 2019-09-27 Шалгараагүй
2 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 33 - XII.5.1.1.29 Сургуулийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо, 102 дугаар сургууль/ 2019-09-27 Шалгараагүй
3 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 15 - XII.5.1.1.5. Сургуулийн спорт заалын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/ 2019-05-08 Шалгарсан
4 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 23 - XII.5.1.2.2. Монголын үндэсний музейн дээвэр засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2019-05-08 Шалгараагүй
5 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 24 - XII.5.1.2.5. Соёлын өвийн төвийн гадна хашаа, засварын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2019-05-08 Шалгараагүй
6 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 8 - XII.5.1.3.2.Спортын төв ордоны гимнастикийн төв заалны дээвэр, их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2019-04-17 Шалгараагүй
7 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 11 - XII.5.1.1.4. 12 дугаар дунд сургуулийн дээвэр, их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2019-04-17 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.