cover

Govi-Altai

# Govi-Altai Нэмэгдсэн
1 Говь-Алтай аймгийн 2014 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
2 Говь-Алтай аймгийн 2014 оны 1-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
3 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
4 Говь-Алтай аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
6 2015-02-07
7 2015-02-07
8 2015-02-07
9 Govi-Altai province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-15
10 Говь-Алтай аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
11 Говь-Алтай аймгийн аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
12 Report of the procurement 2018-01-17
13 Plan of the procurement 2018-01-22
14 Procurement plan of Govi-Altai province 2019-01-17
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.