cover

Dornod

# Dornod Нэмэгдсэн
1 Дорнод аймгийн 2014 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
3 Дорнод аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
4 Дорнод аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
6 Dornod province Procurement Office 2015 product and services procurement plan 2015-01-22
7 Dornod province Procurement Office 2014 products, and services procurement reports 2015-01-29
8 Dornod province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-15
9 Дорнод аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
10 Дорнод аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
11 Procurement plan of Dornod province 2019-01-25
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.