cover

Dornogovi

# Dornogovi Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 Дорноговь аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
5 Дорноговь аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
6 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
7 Dorno-govi province Procurement Office 2014 products, and services procurement reports 2015-01-22
8 Dorno-govi province Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-22
9 Dornogovi province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-15
10 Дорноговь аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
11 Дорноговь аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
12 Report of the procurement 2018-01-18
13 Plan of the procurement 2018-01-22
14 Procurement plan of Dornogovi province 2019-01-07
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.