cover

Zavkhan

# Zavkhan Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Завхан аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
3 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
4 Завхан аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
6 Zavkhan province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-15
7 Завхан аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
8 Завхан аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
9 Report of the procurement 2018-01-25
10 Plan of the procurement 2018-01-26
11 Procurement plan of Zawkhan province 2019-01-07
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.