cover

Khovd

# Khovd Нэмэгдсэн
1 Ховд аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-11
3 Ховд аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллаганы тайлан 2014-09-11
4 Ховд аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
6 Khovd province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-14
7 Ховд аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
8 Ховд аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
9 Report of the procurement 2018-01-18
10 Plan of the procurement 2018-01-25
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.