cover

Khentii

# Khentii Нэмэгдсэн
1 Хэнтий аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны ерөний төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-11
3 Хэнтий аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-11
4 Хэнтий аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
6 Khentii province Procurement Office 2014 products, and services procurement reports 2015-01-22
7 Khentii province Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-29
8 Khentii province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-02-10
9 Хэнтий аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
10 Procurement plan of Khentii province 2019-01-16
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.