cover

Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөрийн яамны харьяа хөдөлмөрийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.