cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө )

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.