cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн албаны зөвлөлийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.