cover

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар

Татах doc
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.