cover

"НЭЭЛТТЭЙ ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-НИЙ ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫН БИЕЛЭЛТ, (2014 оны жилийн эцсийн дүнгээр)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.