cover

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэл, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө

Татах doc
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.