cover

Ажлын хэсэг томилох тухай(Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын дүн, мэдээг хянах, хүлээн авах, нэгтгэх)

Татах doc
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.