cover

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын ажлын дүн мэдээг нэгтгэх тухай

Татах doc
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.