cover

Date: 2019-06-21
Tender last date: 2019-07-22
Tender name: Гэр хорооллын авто замын засвар, шинэчлэлт, 1 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/
Tender number: ТӨБЗГ-2019/ XIII.1.2.8

Government agency for Policy coordination on State property эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Гэр хорооллын авто замын засвар, шинэчлэлт, 1 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/ -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 50000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

  • Борлуулалтын хэмжээ: - Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
  • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: - Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна. - Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна. - Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас доошгүй хэмжээний ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажиллаж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн байна. Гэрээ болон ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актыг хавсаргана. Дараах тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай: - 2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах - 2.8.2.1. Хатуу хучилттай зам барих - 2.8.2.6. Зам , талбайн тохижилтын ажил хийх ,завсарлах
  • Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Шаардлагагүй
  • Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: - Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас доошгүй хэмжээний ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажиллаж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн байна. Гэрээ болон ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актыг хавсаргана.
  • Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Дараах тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай: - 2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах - 2.8.2.1. Хатуу хучилттай зам барих - 2.8.2.6. Зам , талбайн тохижилтын ажил хийх ,завсарлах
Тендерийн хамт 20000000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2019 оны 07-р сарын 22 -ний өдрийн 13 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 07-р сарын 22 -ний өдрийн 13 цаг 30 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцоно
Дотоодын давуу эрх тооцно

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Tender Winners

# Company name Tender Classification Contract Amount Contract Date
1 Чандмань тал Багц 1 931,814,732₮ 2019-08-29

Tender Participant

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 Беринг ХХК Багц 1 946,094,545₮ Тусгай зөвшөөрлийн эх хувиас хийсэн хуулбарыг ирүүлээгүй. 2016, 2017, 2018 онуудад гэрээ байгуулж үндсэн гүйцэтгэгчээр 500 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан ажил байхгүй тул шаардлагад нийцээгүй.
2 ОДНД Багц 1 948,705,694₮ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4-т заасан хамгийн бага харьцуулах үнэтэй "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3 ЗБИБ Багц 1 891,980,523₮ Зураг төсөл боловсруулах байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн эхээс хийсэн хуулбарыг ирүүлээгүй. 2016, 2017, 2018 онуудад гэрээ байгуулж үндсэн гүйцэтгэгчээр 500 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан ажлын захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй. Бульдозер санал болгоогүй. Геодезийн инженерт автозамын инженер санал болгосон нь шаардлагад нийцээгүй. Зураг төслийн байгууллага нь хийж гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар, захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй тул шаардлагад нийцээгүй.
4 Би Эс Эм Жи Багц 1 897,047,045₮ Тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагыг хангаагүй. 34 хуудас материал ирүүлсэн.
5 Экспресс зам Багц 1 987,268,984₮ 2019 оны 04, 05 дугаар саруудын баталгаажсан НД8 маягт ирүүлээгүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.