cover

Date: 2013-02-28
Tender last date: 2013-04-02
Tender name: МСҮТ-ийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь/
Tender number: ХААГ-А-2013/XXYII-2

Government agency for Policy coordination on State property эрх бүхий тендерт оролцогчдоос МСҮТ-ийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь/ -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 200000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

  • Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын нийлбэр дүнгийн дундаж нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 40 хувиас багагүй байна.
  • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас доошгүй байна.
  • Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2010,2011,2012
  • Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 3 жил буюу 2010, 2011, 2012онд санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас доошгүй хэмжээний ижил төстэй барилгын ажлыг ядаж нэг удаа гүйцэтгэсэн байна. Ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актыг хавсаргана.
  • Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:

    2.1.1, 2.1.3,2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.9

Тендерийн хамт 15000000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2013 оны 04-р сарын 02 -ний өдрийн 15 цаг 30 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 04-р сарын 02 -ний өдрийн 16 цаг 00 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцохгүй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Tender Winners

# Company name Tender Classification Contract Amount Contract Date

Tender Participant

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 Наран тээл ХХК Багц 1 1,424,806,485₮ - ТББ-ийн ТОӨЗ 21-д Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацааг 2013 оны 06 сарын 14-ны өдөр гэж заасан харин “Наран тээл” ХХК тендерийн баталгааг Хаан банкаар гаргуулсан бөгөөд 2013 оны 06 сарын 14-ны өдрийг хүртэл хүчинтэй байна гэсэн хоног дутуу баталгаа ирүүлсэн - ТББ-ийн ТОӨЗ 5.3 (д)-д түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас доошгүй байна гэж заасан шаардлагыг Хаан банк 200 сая хүртлэх төгрөгний зээл олгох боломжтой тодорхойлолт ирүүлсэн нь хангаагүй - ТББ-ийн ТОӨЗ 4.4 (в)-д заагдсан тусгай зөвшөөрлийн БУ 2.2.9 .Гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт тусгай зөвшөөрөлгүй /“Наран тээл” ХХК болон түншлэгч, туслан гүйцэтгэгч компаниуд нэгэн адил/ - ТББ-ийн ТОӨЗ 5.2 (б)-д сүүлийн 3 жилийн Санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ гэсэн шаардлагыг Түншлэгч “Тен Тен” ХХК-ны 2011 оны Аудитын тайлан, Туслан гүйцэтгэгч “Солч” ХХК-ны 2010 оны тайлан, аудитын тайлан, Туслан гүйцэтгэгч “Мөнх Отог” ХХК-ны 2010, 2011, 2012 аудитын тайлан дутуу ирүүлж хангаагүй
2 То Бэм ХХК Багц 1 1,325,237,321₮ - ТББ-ийн ТОӨЗ 5.3 (д)-д түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас доошгүй байх заалтыг “ТО БЭМ” ХХК-ийн эргэлтийн хөрөнгө нь 70 сая төгрөг, Голомт банк 50 сая төгрөгний зээл авах боломжтой гэсэн тодорхойлолт, Хадгаламж банк зээл судлахад татгалзах зүйлгүй тодорхойлолт ирүүлсэн байна. Мөн санхүүгийн тайлан, блансаас нь харахад 400 сая төгрөгний зээл авах эсвэл түүнтэй тэнцэх түргэн хөрвөх хөрөнгөтэй байх шаардлагыг хангаагүй - ТББ-ийн ТОӨЗ 4.4. (в)-д заагдсан тусгай зөвшөөрлийн БУ 2.2.9 .Гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт тусгай зөвшөөрөлгүй - ТББ-ийн ТОӨЗ 5.3 (г)-д НДШ-ийг 3 сар төлсөн байх шаардлагыг хангах тушаалын бичилтийн хуулбар ирүүлээгүй. Тухайн компаний ажилтан мөн эсэх нь нотлогдоогүй - ТББ-ийн ТОӨЗ 5.3 (в)-д заагдсан гэрээ гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж болох Бульдозар, Эксковатор өөрийн болон түрээсийн гэдгээ нотолсон байх шаардлагыг хангаагүй
3 БЦХ Багц 1 1,436,079,199₮ Ижил төстэй ажлын шаардлагад нийцээгүй.
4 Бүтээлч шинэ сонголт ХХК Багц 1 1,437,489,000₮ Тендерийн баталгаа шаардлага хангахгүй буюу эх хувийг ирүүлээгүй.
5 Миний Сайн шанд ХХК Багц 1 1,391,575,595₮ Тендерийн баталгаа шаардлага хангахгүй буюу эх хувийг ирүүлээгүй.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.