cover

Date: 2013-02-28
Tender last date: 2013-04-01
Tender name: МСҮТ-ийн дотуур байр /Орхон/
Tender number: ХААГ-А-2013/XXYII-5

Government agency for Policy coordination on State property эрх бүхий тендерт оролцогчдоос МСҮТ-ийн дотуур байр /Орхон/ -ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 200000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

  • Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлогын нийлбэр дүнгийн дундаж нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн40 хувиас багагүй байна.
  • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас доошгүй байна.
  • Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2011, 2012, 2013
  • Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 3 жил буюу 2010, 2011, 2012онд санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас доошгүй хэмжээний ижил төстэй барилгын ажлыг ядаж нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.Ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актыг хавсаргана.
  • Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:

    2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.9

Тендерийн хамт 22500000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2013 оны 04-р сарын 01 -ний өдрийн 13 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 04-р сарын 01 -ний өдрийн 13 цаг 30 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцохгүй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014, 62263435

Tender Winners

# Company name Tender Classification Contract Amount Contract Date

Tender Participant

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ Шалгараагүй шалтгаан
1 Мон Инж Эм Жи Багц 1 2,208,612,374₮ - Сангийн сайдын баталсан Тендерийн жишиг баримт бичгийн 3-р бүлгийн Тендерийн баталгааны маягтад заагдсан “Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж дээр зааснаас хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй тэнцэх төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй төлбөрийг үл маргах журмаар шилжүүлнэ” гэсэн нөхцөлийг Хаан банкнаас гаргуулсан тендерийн баталгаандаа хасаж ирүүлсэн - ТББ-ийн ТОӨЗ 21-д Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацааг 2013 оны 06 сарын 14-ны өдөр гэж заагдсан байхад “Мон Инж Эм Жи” ХХК тендерийн баталгааг Хаан банкаар гаргуулсан бөгөөд 2013 оны 06 сарын 14-ны өдрийг хүртэл хүчинтэй байна гэсэн хоног дутуу баталгаа ирүүлсэн - ТББ-ийн ТОӨЗ 5.2(в)-, 5.3 (в)-д санал болгож буй ажилчдын НДШ-ийг 3 сар төлсөн байх шаардлагыг хангах тушаалын бичилтийн хуулбар ирүүлээгүй
2 Хасууцамхаг Багц 1 2,249,415,609₮ - ТББ-ийн ТОӨЗ 4.4. (в)-д заагдсан тусгай зөвшөөрөл байхгүй. Зөвшөөрлөө сунгуулахаар БХБЯ-ны Барилга хөгжлийн төвд 2013 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр сунгуулах, нэмэлт оруулахаар өгсөн байна. 2013 оны 04 сарын 01-ны байдлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлаар оруулахаар хүлээгдэж байгаа нь хүчинтэй гэж үзэх үндэслэл болохгүй - ТББ-ийн ТОӨЗ 5.3 (д)-д түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас доошгүй байх шаардлагыг хангаагүй - ТОӨЗ 5.3 (б) Сүүлийн 3 жилийн аль нэгэнд санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас доошгүй хэмжээний ижил төстэй ажлыг ядаж нэг удаа гүйцэтгэсэн байх шаардлагыг хангах ижил төстэй ажлын гэрээ, дүгнэлт ирүүлээгүй - ТББ-ийн ТОӨЗ 5.3 (г)-д НДШ-ийг 3 сар төлсөн байх шаардлагыг хангаагүй.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.