• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Тендерийн урилга

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.69

Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу...

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.37

Баянбүрдийн тойрог орчмын авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7-11 дүгээр хороо/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/ XVII.1.27

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ахмад настан, хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/ XVII.3.13

Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/XII.1.1.232

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/

Тендерийн үр дүн гарсан

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.69

Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу...

Тендерийн үр дүн гарсан

ТӨБЗГ-2019/XVII.1.41

Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.40

Гэр хороололын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/

Тендерийн үр дүн гарсан

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.69

Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу...

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/XII.1.1.171

Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/

Тендерийн үр дүн гарсан

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.37

Баянбүрдийн тойрог орчмын авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7-11 дүгээр хороо/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/XII.5.1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/

Тендерийн үр дүн гарсан

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.40

Гэр хороололын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/

Тендерийг нээсэн

ТӨБЗГ-2019/ XVII.1.33

Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/

Тендерийн үр дүн гарсан

ТӨБЗГ-2019/XIII.1.1.69

Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу...

Тендерийг нээсэн